Sousse

Sousse leží ve středovýchodní části Tuniska. Jeho pobřeží omílá teplé Středozemní moře a rozráží se o vlnolamy Hammametského zálivu. Město Sousse má stejně jako celé Tunisko velice bohatou historii. Jako jedno z mála měst se spojilo s Římem během punských válek. Po jeho pádu dobyli Sousse Vandalové. V 7. století se ujali vlády Arabové a přetvořili jej k obrazu svému. Jeho nynější název pochází z francouzské kolonizace z 19. století.

Historické Sousse

Sousse se stalo nejvyhledávanějším turistickým místem Sahelu. Jako starobylé hlavní město v sobě spojuje ponurost dávných věků s moderním pojetím turistického ruchu, která je znát na každém kroku. Minulost a přítomnost se tu prolíná v jednotném duchu. Z moderních a krásných hotelů můžete vyrazit do přístavní pevnosti Ribat postavené na byzantských základech z 8. století. Podobné pevnosti můžete najít po celém arabsko-islámském pobřeží táhnoucí se od Alexandrie až po Ceutu. Dalším turistickým cílem by mohlo být staré město – Médina, jež je obehnáno hradbami postavenými v 9. století. Z významných pamětihodností bychom ještě mohli zmínit pevnost Kasbah s dominující strážní věží Khalef Al Fata. Z vrcholku věže, též nazývané Manar, je překrásný výhled na moře.

Sousse dnes

Sousse se stalo třetím největším městem Tuniska. Se svými 200 000 obyvateli je to město rušné a prosperující. Rybářský a obchodní přístav, bohatý textilní průmysl a továrna na peugeoty… to vše přispívá k místnímu blahobytu. Obyvatelé Sousse se ale živí i trochu tradičněji – produkcí a prodejem kvalitního olivového oleje. Největší příliv peněz ale stále zůstává z cestovního ruchu a „Brána Sahelu“ je vždy připravena přivítat nové přívaly turistů.

foto
pata
Aira GROUP, Outsourcing IT, zásady ochrany osobních údajů