Náboženství v Tunisku

Na Tunisku je úchvatná také arabská a islámská kultura. Je to samozřejmě arabská země, Araby zde proto potkáte skoro všude. Hlavním náboženstvím je zde islám. Narazíte zde proto na řadu mešit. Tunisané jsou však z pohledu arabského světa velmi liberálním národem, nikomu se zde žádné náboženství nebo jeho projev nenařizuje. Proto na ulicích potkáte například ženy zahalené v šátku i ty bez něj. Tunisané nijak zvlášť netíhnou k fanatickému vyznávání islámu. Jde také samozřejmě o velmi bezpečnou zemi. A to především díky slušnému a věřícímu obyvatelstvu. Tunisané jsou velmi tolerantní. Pokud dodržíte alespoň základní pravidla slušného oblékání (dlouhé sukně a kalhoty, dlouhé rukávy), bude vše v naprostém pořádku. Tunisané bez problémů pochopí i tradiční turistické oblečení v podobě trička a kraťasů.

Arabové v Tunisku

V 7. století dobyli Tunisko Arabové. Dosavadní vládci se ani příliš nebránili a přenechali Tunisko téměř bez odporu. Ze všech dobyvatelských říší a kmenů se Arabové ukázali jako nejvlivnější kolonizátoři. Díky nim získalo Tunisko takovou podobu, v jaké se ukazuje do dnešní doby. Vládnoucí rody se tu střídaly a každý z nich zanechal v Tunisku svoje nesmazatelné stopy. Arabská nadvláda Tuniska trvala dlouhá staletí, až je ohrozil příliv Osmanů. Proto dynastie Hafsidů požádala roku 1574 o pomoc Španělsko. Ti zahnali Osmany, ale sami převzali vládu nad Tuniskem.

V průběhu dalších staletí soupeřili Osmani s Francií, Velkou Británií a Itálii o nadvládu nad Tuniskem. Boje trvaly a vláda se přehoupla na francouzskou stranu. Za druhé světové války se o kolonizaci Tuniska pokusila Itálie… tahanice a boje trvaly až do 20.března 1956, kdy Tunisko získalo nezávislost.

Islám a Korán

Tunisko je především arabskou zemí. Na každém kroku se tu setkáváte s jejich kulturou a zvyky. Tunisko převzalo i jejich náboženství – islám. Islám je jedním z nejmladších monoteistických náboženství. Stalo se i druhým nejpočetnějším náboženstvím (podle počtu stoupenců). Islám pochází z Arabského poloostrova a jeho překlad znamená „odevzdání se Bohu“.

Korán je základní knihou, podle které islám šíří svoje náboženství. Korán je jakousi veršovanou sbírkou sdělení, které reprezentují učení Mohamedovo. Korán nemá pevnou strukturu, žádný plynulý a navazující příběh. Kniha spíš vystihuje ústní projevy a poselství proroka Mohameda. Jednotlivým kapitolám se říká súry, které jsou pro snadnou orientaci očíslovány. Korán je také knihou, o které se říká, že je nejsnadněji zapamatovatelnou. Což je také pravda. Dokazuje to množství lidí (i těch, kteří nevyznávají islám) zpaměti citujících súry z Koránu.

foto
pata
Aira GROUP, Outsourcing IT, zásady ochrany osobních údajů