Historie a kultura Tuniska

Tunisko je země plná historie a kultury. Historie Tuniska je dlouhá už skoro 3 tisíciletí. Během této dlouhé doby zemí prošla řada významných kultur a civilizací (Féničané, Římané, Byzantinci, Arabové, Turci, Francouzi, atd.). Každá z nich zde zanechala něco ze svého způsobu života a vědomostí a proto je dnešní Tunisko tak pestrou a kouzelnou zemí. Mísí se zde atmosféra původních Féničanů, kdysi mocné a významné kultury mořeplavců, která silou svého námořního loďstva trápila i tak silnou říši, jakou v té době byl antický Řím.

Vzestup a pád mocných říší, boje o nadvládu, zápas mezi Římem a Kartágem, bitvy, při nichž se tají dech dnešním čtenářům… to vše Tunisko zažilo. Zahrnuje i kulturní dědictví mnoha dalších národů, které se tu uchytily nebo i jen prošly.

Boje o moc

Dějiny Tuniska se začaly poprvé počítat asi 4000 př.n.l., kdy území osídlili berberské kmeny. Berbeři pocházeli ze severní Afriky a dělili se podle usídlení na tři skupiny (Tuarégové, Kabylové a Guančové). Prvním milníkem se stalo 9.století př.n.l, kdy Féničané založili město Kartágo. Tímto aktem se změnilo rozložení sil v celém Středomoří. Obyvatelé Kartága (Kartaginci) byli pro většinu světa známější jako Punové. Od toho názvu se pak odvíjely největší bitvy, jaké kdy antika zažila (Punské války).

Po pádu Kartága se do Tuniska nastěhovali Římané. Obnovili bývalé obrovské město a Kartágo, potažmo celé Tunisko opět začalo vzkvétat až do doby, kdy do severní Afriky (Tuniska) vtrhli Vandalové, kteří Kartágo dobyli. Jejich nadvláda ale netrvala příliš dlouho. Nahradila je jiná mocnost – Byzantinci. A tak Tunisko opět změnilo svého „majitele“.

Kartágo

Zdejší mýtické město Kartágo, které je nesmazatelně spojené s postavou slavného fénického vojevůdce Hanibala, je obrovským živoucím muzeem římské architektury. Původní fénické Kartágo bylo totiž na konci Punských válek srovnáno Římany se zemí a nové Kartágo dal vystavět v římském stylu samotný císař Caesar. Naleznete zde proto úchvatné koloseum (po koloseu římském jde o jedno z největších), archeologické vykopávky a ruiny, Antoniovy lázně a řadu antických muzeí.

foto
pata
Aira GROUP, Outsourcing IT, zásady ochrany osobních údajů