Hasdrubal

Hasdrubal, jiným jménem také Hasdrubal Sličný, se narodil roku 270 př.n.l. Tento kartaginský vojevůdce se stal zeťem Hamilkara Barky poté, co se oženil s jeho dcerou. V letech 264 – 241 př.n.l. se odehrála první punská válka proti Římu, která skončila v neprospěch Kartága. Hlavy státu rozhodly o dobytí zámořského panství v Ibérii, do kterého se zapojil i Hasdrubal.

Správcem nové země

Velitelem vojsk a hlavním koordinátorem jejich přání se stal Hamilkar Barkas. Hasdrubal mu zajišťoval podporu senátu a následně se roku 237 př.n.l. společně vydali do Gadesu, odkud začalo dobývání Ibérie. Později se Hasdrubal vrátil zpět do Afriky, odkud byl ale po Hamilkarově smrti (roku 228 př.n.l.) znovu převelen zpět do Ibérie, kde jako nový správce zabezpečil územní zisky pro Hispánii nenásilnou cestou, tzv. diplomatickou cestou. Promísil a spároval místní obyvatelstvo se svým národem – Punové a Iberové.

Boje a diplomacie

Roku 227 př.n.l. založil Hasdrubal v Ibérii hlavní město, jež neslo název Carthago Nova (Cartagena). Díky své výhodné pozici se dvěma přístavy a stříbrnými doly se stalo strategickým místem a základnou pro postup na sever území. Na svých výpravách dobyl Hasdrubal mnoho měst. Mezi nimi figurovalo i římské Massali. Římané vyslali diplomaty s nimiž uzavřel vládce Nového Kartága smlouvu o rozdělení sfér vlivu v Hispánii.

Nezávislý král

Díky smlouvám a vystupování Hasdrubala na diplomatickém poli při jednání s Římem, jej označili některé prameny jako nezávislého krále (ve smlouvách nefigurovalo Kartágo, pouze on sám a jeho správní území). Roku 221 př.n.l byl Hasdrubal zavražděn keltským žoldnéřem a jeho místo zaujal švagr Hannibal.

foto
pata
Aira GROUP, Outsourcing IT, zásady ochrany osobních údajů