Hamilkar Barkas

Hamilkar Barkas se narodil roku 270 př.n.l. a velmi záhy zaujal pozici nejznámější postavy v Kartágu. Stal se politikem a také velice slavným generálem, který učinil první kroky ke kolonizaci Iberského poloostrova. Do historie se zapsal jako vrchní velitel kartaginských vojsk na Sicílii. Tím ale jeho vojenské úspěchy nekončily. Potlačil povstání žoldnéřů v severní Africe a stal se také podrobitelem velké části Hispánie. Měl tři syny: Hannibala, Hasdrubala a Maga, kteří šli v jeho šlépějích a pokračovali v jeho odkazu.

Válčení s Římem

V několika posledních letech první velké bitvy mezi Kartágem a Římem se Hamilkar Barkas proslavil jako dobyvatel velkých měst. Pro jeho nenadálé a zcela nečekané přepady jej nepřátelé nazývali „Blesk“. Pod jeho útoky padla Messana, Akragás a také Panormos. Tím ale zdaleka nebyl ostrov zabezpečen.

Po několik let sužoval Hamilkar římské vojsko a působil mu nemalé ztráty. Dobyl důležité strategické body a pustošil okolní krajinu, aby vázlo římské zásobování. Jeho snahy ale stále nic neměnily na faktu, že válka byla stále nerozhodná.

Roku 241 př.n.l. byl osud Kartaginců zpečetěn a Hamilkar Barkas vyslán na vyjednání mírové smlouvy, která byla v konečné fázi pro Kartágo velice mírná.

Potlačení povstání

Po porážce od Římanů mělo Kartágo finanční krizi. Odměny a žold nemohly být vyplaceny najatým žoldnéřům, kteří s nimi v bitvách bojovali bok po boku. Řekové, Iberové, Galové, Libyjci a vojáci z baleárských ostrovů se vzbouřili. Kartágo vyslalo delegaci, ale ta byla usmrcena.

Ke krizi se ještě přidružilo povstání domorodých kmenů, které značně oslabilo Kartágo. Hanno Veliký se jako vrchní generál ujal těžkého úkolu: vyprostit loajální město Utica. Byl odražen a druhým generálem se stal Hamilkar Barkas. Ten rozdrtil armádu vzbouřenců u řeky Bagradas. Poté nastal obrat ve válce a Barkas se stal hlavním velitelem kartaginských vojsk. Během války s žoldnéři stáli Římané při jejich boku, ale když se vítězství chýlilo na stranu Kartága, obrátili minci a postavili se proti nim s jistotou lepšího postavení po první punské válce. Vyčerpanému Kartágu nezbylo moc možností, a tak na jejich hru přistoupilo. Hamilkar byl nakonec jmenován velitelem výpravy do Ibérie., ke které se přidal i jeho zeť Hasdrubal.

Ibérie

Roku 237 př.n.l. se Hamilkar s Hasdrubalem a svými třemi syny vylodil v Gadesu, odkud si chtěl podmanit celou Ibérii. Úrodná a bohatá země znovu oživila touhu vést válku proti Římanům – vizi, kterou Hamilkar Barkas měl a které se nechtěl vzdát. Roku 228 př.n.l. se pokusili ovládnout přístav Helike. Obléhaným ale přišly posily. Punové se stáhli a zanechali obléhání. Při následném ústupu zemřel Hamilkar potupnou smrtí – utopil se v řece. Tak zemřel jeden z velkých vojevůdců Kartága, který zplodil tři syny – tři velké kartaginské velitele vojsk, bez kterých by (a to téměř bez nadsázky) byla druhá punská válka předem prohraná, ne-li nemožná.

foto
pata
Aira GROUP, Outsourcing IT, zásady ochrany osobních údajů