Kartágo

Kartágo se rozkládalo u pobřeží Středozemního moře na území Severní Afriky. Svou strategickou polohou se již od starověku řadilo mezi prosperující města a stalo se i opěrným bodem pro dobyvatelské výboje. Nemůžeme ani zapomenout na fakt, že se Kartágo stalo svědkem největších bitev, jaké kdy svět poznal.

Počasí Kartágo

Click for Tunis-Carthage, Tunisia Forecast

Historie Kartága

Kartágo bylo založeno Féničany 814 př.n.l. Z malého města se záhy stala mocnost ovládající celou ekonomiku Středomoří. Ve 2. a 3. století př.n.l soupeřila tato velmoc ještě s jednou – s Římem. Bohatství a vliv. O to tu šlo. A ještě jedna věc podněcovala neshody mezi zeměmi – ostrov Sicílie. Z těchto důvodů vedly mezi sebou neustále spory. Ty vyústily až ve války, které se zapsaly do světových dějin. Punské války, ve kterých Kartágo prohrálo, měly neblahý vliv na celou ekonomiku a prosperitu státu. Navíc jej poslední válka zcela zničila.

Hannibal – Pěst Kartága

Celým jménem Hannibal Barkas se stal jedním z nejlepších vojevůdců světa ve službách Kartága. Jeho život byl poznamenán převratnými změnami ve Středomoří – zejména mezi Římem a jeho rodným městem Kartágem.

Do světových dějin se zapsal svým nezapomenutelným a doteď obdivovaným přechodem přes Alpy. Dodnes historikové netuší, jak to mohl ve své době dokázat. Hannibal tu projevil neobyčejnou vytrvalost a také sílu ducha, když dokázal svoje vojáky přimět k téměř neuskutečnitelnému úkolu.

Hanibalovy úspěchy a prohry

Hannibal vybojoval ve jménu Kartága nespočet bitev, z nichž asi nejslavnější byla bitva u Kann, která se zapsala do světových dějin jako jedna z největších porážek velkého Říma. Po sérii vítězných bitev se dostal až před městské hradby samotného Říma – města, které se považovalo za nedobytné. Díky své armádě se Římané cítili bezpečni před jakoukoli zemí. Kartágo je přesvědčilo o opaku. Hannibal se ale do útoku na město nepustil. Neměl obléhací stroje a také mu vázlo zásobování. Kdo ví, jak by dnešní dějiny vypadaly, kdyby se mu podařilo prolomit „nedobytné“ hradby.

Více jak deset let bojoval Hannibal na straně Kartága. Neprohrál žádnou z větších bitev, ale nedokázal dosáhnout vítězného završení celého konfliktu. Římané se vzpamatovali a vylodili se na pobřeží Severní Afriky. Hannibal se vrátil domů, aby bránil rodné město. Nakonec podlehl v bitvě u Zamy římskému generálovi Scipionu Africanovi (Scipiu Africanovi).

Několik let po porážce byl Hannibal přinucen k odchodu do vyhnanství. Politické intriky a neustálé nebezpečí zajetí od Římanů jej nakonec roku 183 př.n.l. dohnaly k sebevraždě.

Hannibal se stal jedním z největších a nejuznávanějších vojenských géniů své doby. Jeho jméno se objevuje a přirovnává i k takovým velikánům jako byli Alexandr Makedonský nebo Napoleon Bonaparte. Historik Dodge nazval Hannibala „otcem strategie“.

Kartágo dnes

Dnešní Kartágo je uzpůsobeno pro potřeby turistů. Moderní a relativně levné hotely vítají návštěvníky ze všech koutů světa. Navíc trosky starověkého města jsou více než obyčejným lákadlem – starověké Kartágo je magnet pro historiky a všechny nadšence zajímající se o kulturu a historii. Trosky města, památky a zříceniny Kartága, které jsou rozesety po celém nově vybudovaném městě, vás přenesou do nezaměnitelné atmosféry dávných věků. Nepotřebujete žádné průvodce. I jednotlivé kameny, natož rozvaliny obrovského města, umí vyprávět svůj příběh. A Kartágo dozajista takovým městem je.

foto
pata
Aira GROUP, Outsourcing IT, zásady ochrany osobních údajů