Habíb Búrgíba

Habíb Búrgíba, celým jménem Habíb Ben Alí Búrgíba, se stal jednou z nejvýznačnějších postav tuniské historie. Díky jeho úsilí a nezlomné vůli bylo Tunisko zmodernizováno a získalo nádech něčeho nového, neotřelého.

Jeho rodištěm se roku 1901 stal Monastir. Ve 30. letech se začal aktivně účastnit politického dění v Tunisku. Založil politickou stranu Neo-Destúr a zároveň se ocitl v popředí celého hnutí za nezávislost. Roku 1956 skončil francouzský protektorát a o rok později se stal Habíb Búrgíba prvním prezidentem Tuniska – ne ale starého Tuniska, ale nezávislého Tuniska.

Búrgíbovy reformy

Lidé měli Búrgíbu rádi kvůli jeho charismatu, kterým je dokázal strhnout a zaujmout. Důvěřovali mu, dokonce se po zemi rozšířil i kult jeho uctívačů. I díky těmto skutečnostem měl Habíb Búrgíba usnadněnou situaci při prosazování nových reforem a budování moderního Tuniska. Jeho vliv zasahoval téměř do všech aspektů dění v zemi. Zasloužil se o liberalizaci, vznik nových politických stran a v neposlední řadě také o první svobodné volby v Tunisku. Lidé ho i milovali za jeho postoje, které tíhly více k západu. Búrgíba se snažil zrovnoprávnit muže a ženy, apeloval na gramotnost a vzdělání dětí (zejména v chudých oblastech)… těmito počiny se vymykal všemu, co do té doby lidé znali. Mezi muslimskými vládci to byly věci neznámé, zatracované a neslýchané.

Konec vlády

Snahami o modernizaci se ale nezavděčil všem. Vysoce postavení hodnostáři jej odsuzovali a reptali proti jeho novým nařízením. To vše se prohloubilo v 80. letech, kdy se země dostala do ekonomické krize. V této době na tom nebyl ani sám Habíb Búrgíba zdravotně dobře, roku 1857 byl prohlášen za mentálně nezodpovědného a o několik dní později odstoupil ze své funkce. Na jeho místo nastoupil Zin al-Ábidín Ben Alí.

Habíb Búrgíba zemřel 6.4. 2000. Jeho hrobku můžete navštívit v mauzoleu jeho rodného města Monastiru.

foto
pata
Aira GROUP, Outsourcing IT, zásady ochrany osobních údajů